«

»

Alla pojknamn i den svenska almanackan

Abel – kommer från hebreiskan och betyder vindpust. Namnsdag den 29 dec.
Abraham – är ett bibliskt namn som betyder stamfader. Namnsdag den 18 dec.
Adam – är hebreiska och betyder människa. Namnsdag den 23 dec.
Adolf – är ett tyskt namn som betyder en ädel varg. Namnsdag den 23 jun.
Adrian – är en förkortning av det latinska Hadrianus, en man från staden Adria. Namnsdag den 4 mar.
Agaton – är ett grekiskt namn, bildat av ordet agathos som betyder god. Namnsdag den 7 dec.
Agnar – tros betyda en kämpe utan fruktan. Namnsdag den 13 feb.
Agne – är ett gammalt nordiskt namn och förekommer på runstenar med stavningen Ahni. Namnet antas vara besläktat med ordet agi, som betyder fruktan. Namnsdag den 13 feb.
Albert – är ett tyskt namn, en kortform av Adalbert som betyder förnäm. Namnsdag den 30 aug.
Albin – kommer från latinet och betyder den ljuse. Namnsdag den 1 mar.
Alex – är en förkortning av Alexander. Namnsdag den 12 dec.
Alexander – kommer från grekiskan och betyder den som hjälper människor. Namnsdag den 12 dec.
Alexis – kommer från grekiskan och betyder den som försvarar. Namnsdag den 17 jul.
Alf – är ett fornnordiskt namn som troligen kommer från alf, ett manligt andeväsen. Det kan också vara en förkortning av Adolf. Namnsdag den 21 jun.
Alfons – har troligen sitt ursprung i alfer, enligt fornnordiskt religion övernaturliga varelser som gynnade växtligheten och som man blidkade med offer, men kan också vara ett forntyskt namn som betyder ädel, upphöjd. Namnsdag den 3 sep.
Alfred – lär vara ett fornengelskt namn, bildat av alf (Gud) och ordet råd eller beslut. Alltså bör namnet ungefär betyda den som fått råd av gudarna eller rentav gett gudarna goda råd. Det finns även en annan version som går ut på att Alfred har tyskt ursprung och betyder den fridsamme. Namnsdag den 3 jan.
Algot – är ett fornnordiskt namn med oviss betydelse. Troligen kan det härledas till goter eller götar och betyda den ädle göten. Namnsdag den 30 jul.
Allan – är ett gammalt engelskt namn med oklar betydelse, möjligen kan det översättas med lugn. Namnsdag den 22 apr.
Alrik – eller Alarik är ett nordiskt namn som betyder den som härskar över allt. Namnsdag den 19 maj.
Alvar – är ett fornnordiskt namn som bildats av ordet alf, andeväsen, och kan möjligen uttydas alfernas krigare. Namnsdag den 18 sep.
Ambjörn – är bildat av fornnordiskans ord för örn och björn. Namnsdag den 13 sep.
Ambrosius – är ett grekiskt namn som betyder odödlig. Namnsdag den 4 apr.
Anders – är den svenska formen av Andreas. Namnsdag den 30 nov.
André – är den franska formen av Andreas. Namnsdag den 1 nov.
Andreas – är ett grekiskt namn som betyder man. Namnsdag den 30 nov.
Anselm – är ett tyskt namn med betydelsen Guds hjälm. Namnsdag den 21 april.
Ansgar – är ett tyskt namn som ungefär betyder Guds spjut. Namnsdag den 3 feb.
Anton – är en förkortning av latinets Antonius som betyder den ovärdelige. Namnsdag den 17 jan.
Anund – är ett gammalt nordiskt namn men dess betydelse är oviss. Namnsdag den 10 jul.
Arne – är ett tyskt namn som betyder örn. Namnsdag den 4 aug.
Arnold – är ett forntyskt namn, sammansatt av orden för örn och ledare eller hövding. Namnsdag den 7 aug.
Aron – är ett hebreiskt namn som troligen betyder upplyst. Namnsdag den 1 jul.
Artur – antas komma från det romerska släktnamnet Artorius, men det finns även en annan tolkning som säger att det är ett keltiskt namn liksom Douglas. Namnsdag den 13 apr.
Arvid – är ett fornnordiskt namn som betyder skogsörn, efter orden arn och vidh. Namnsdag den 31 aug.
Assar – är troligen ett fornnordiskt namn som betyder den svarande. Namnsdag den 16 dec.
Astor – är sammansatt av orden för gudar, asar och åskguden Tor. Namnsdag den 16 dec.
August – kommer från latinet och betyder den upphöjde eller den vördnadsvärde. Namnsdag den 7 jan.
Augustin – kan härledas till det latinska namnet August. Namnsdag den 28 aug.
Axel – lär vara en nordiskt form av Bibelns Absalon, som kan uttolkas att med en sådan far blir det välgång i livet. Namnsdag den 16 jun.
Baltsar – hette en av de tre vise männen. Namnet är en förkortning av det babyloniska namnet Balthasar som betyder att guden Baal ska skydda hans liv. Namnsdag den 29 maj.
Bartolomeus – är bildat av det hebreiska Bar Tolmai, sonen till Tolmai eller Ptolmeus. Namnsdag den 24 aug.
Benny – är det engelska smeknamnet för Benjamin, som är hebreiskt och betyder en lycklig son. Namnsdag den 21 mar.
Bengt – är den svenska formen av latinets Benedictus, som kan översättas med välsignad. Namnsdag den 21 mar.
Benjamin – är ett hebreiskt namn och betyder en lycklig son. Namnsdag den 28 dec.
Bernhard – har sitt ursprung i forntyskan och betyder den som bär namnet är stark som en björn. Namnsdag den 20 aug.
Bernt – är en förkortning av Bernhard. Namnsdag den 20 aug.
Bert – kan vara en kortform av Bartolomeus, men troligare Albert. Namnsdag den 24 aug.
Berthold – är ett tyskt namn som betyder upplyst härskare. Namnsdag den 8 feb.
Bertil – kommer från forntyskan och betyder ljus, blond. Namnsdag den 11 jun.
Bill – är en engelsk form av det tyska namnet Vilhelm. Namnsdag den 14 aug.
Birger – är ett fornnordiskt namn som betyder den som hjälper eller skyddar. Namnsdag den 21 okt.
Bjarne – kommer från det nordiska namnet för björn. Namnsdag den 18 jun.
Björn – har förstås sitt ursprung i djuret björn och har använts som namn i Sverige sedan forntiden. Namnsdag den 18 jun.
Bo – är ett gammalt svenskt namn som helt enkelt betyder den bofaste. Namnsdag den 5 jun.
Boris – är ett gammalt ryskt furstenamn, en förkortning för Borislav. Namnsdag den 5 jun.
Botvid – är ett fornnordiskt namn som tros betyda den som skogen botar eller skyddar. Namnsdag den 28 jul.
Bror – är ett gammalt nordiskt namn som naturligtvis betyder bror. Namnsdag den 5 okt.
Bruno – kommer från tyskan och kan betyda den som har brun hudfärg. Namnsdag den 5 okt.
Brynolf – är ett fornnordiskt eller ett forntyskt namn som satts samman av orden för brynja och wolf, varg. Namnsdag den 16 aug.
Börje – har bildats ur det fornsvenska Birger. Namnsdag den 9 jun.
Clarence – kommer från latinet och betyder upplyst. Namnsdag den 23 nov.
Conny – är en kortform av Konstantin. Namnsdag den 21 maj.
Dag – är fornnordiskt och antas betyda just dag, möjligen i motsats till den mörka natten. Namnsdag den 16 sep.
Dan – är en förkortning av Daniel, men kan också vara ett gammalt svenskt uttryck för en dansk, en dane. Namnsdag den 11 dec.
Daniel – är ett bibliskt namn som kan översättas till Herren dömer. Namnsdag den 11 dec.
David – är ett hebreiskt namn som lär betyda den älskade. Namnsdag den 25 jun.
Dennis – är ett engelskt namn som kan härledas till det grekiska Dionysos, vilket troligen betyder som till guden Zeus. Namnsdag den 7 aug.
Dick – kommer från Ruckard, som ursprungligen är sammansatt av de tyska orden för stark och mäktig. Namnsdag den 7 feb.
Donald – antas komma från keltiskan och är sammansatt av ord för mäktig och värld. Namnsdag den 7 aug.
Douglas – är ett keltiskt namn som i den keltiska kulturen var ett uttryck för en sjö med mörkt vatten. Namnsdag den 13 apr.
Ebbe – är en förkortning av det tyska Eberhard som betyder det starka vildsvinet. Namnsdag den 14 aug.
Eddie – Är en förkortning av Edvard eller Edvin. Namnsdag den 18 mar.
Edgar – kommer från fornengelskan och betyder ungefär en lyckosam spjutkämpe. Namnsdag den 31.
Edmund – kommer från fornengelskan och betyder den som beskyddar rikedomar. Namnsdag den 16 nov.
Edvard – är ett engelskt namn, som enligt tolkning betyder den som skyddar rikedomar. Namnsdag den 18 mar.
Edvin – kommer från engelskan och betyder den rike vännen. Namnsdag den 11 mar.
Efraim – är ett bibliskt-hebreiskt namn som betyder fruktsam. Namnsdag den 18 dec.
Egil – är fornnordiskt och betyder ungefär en vass egg eller respektfylld. Namnsdag den 10 feb.
Egon – anses komma från forntyskans Egwin, som betyder den som har svärdet som vän. Namnsdag den 10 feb.
Eilert – är tyskt och kan översättas med den vassa eggen. Namnsdag den 24 okt.
Einar – kommer från isländskan och betyder den ensamme kämpen. Namnsdag den 26 sep.
Ejvind – är ett fornnordiskt namn med oviss betydelse. Namnsdag den 26 aug.
Elias – är ett bibliskt namn, bildat efter det gammaltestamentliga gudanamnet Jahve, och betyder ungefär min gud Jahve. Namnsdag den 17 apr.
Elis – är en svensk variant av Elias. Namnsdag den 17 apr.
Elmer – är ett fornengelskt namn som betyder den berömde. Namnsdag den 28 mar.
Elof – är fornnordiskt och betyder ensam arvinge. Namnsdag dne 30 jun.
Elon – är hebreiskt och betyder det stora trädet. Namnsdag den 11 mar.
Emanuel – är hebreiskt, med betydelsen Gud är med oss. Namnsdag den 26 mar.
Emil – tros härstamma från det romerska släktnamnet Æmilius. Namnsdag den 14 nov.
Enar – kan vara en kortare variant av Einar. Namnsdag den 26 sep.
Engelbrekt – kommer från tyskan och kan möjligen översättas med det lysande eller glänsande spjutet. Namnsdag den 27 apr.
Enok – är hebreiskt och kan tolkas som den som vet. Namnsdag den 27 apr.
Erhard – är ett tyskt namn som betyder stark och ärofull. Namnsdag den 8 jan.
Erik – är ett gammalt nordiskt namn som betyder den som härskar ensam. Namnsdag den 18 maj.
Erland – lär komma från det fornordiska örlendr som betyder främmande eller utländsk. Namnsdag den 8 jan.
Erling – kommer från fornnordiskan men dess betydelse är osäker, möjligen kan det vara en son till en Jarl. Namnsdag den 11 okt.
Ernfrid – är tyskt och tros betyda den som skyddar äran. Namnsdag den 12 okt.
Ernst – har sitt ursprung i tyskan och betyder allvarlig. Namnsdag den 2 mar.
Esbjörn – är nordiskt och sammansatt av ordet as, som betyder gud, och björn. Namnsdag den 10 maj.
Esias – är ett hebreiskt namn med innebörden Gud hjälper. Namnsdag den 6 jul.
Eskil – är ett fornsvenskt namn som betyder Guds hjälm. Namnsdag den 12 jun.
Eugen – kommer av latinets Eugenius, ursprungligen grekiskt och sammansatt av orden för väl och släkte, alltså en person av ädel börd. Namnsdag den 5 nov.
Evald – kommer från tyskan och betyder den som strider för rättvisa. Namnsdag den 3 okt.
Evert – är en förkortning av det tyska namnet Eberhard, som lär betyda ett starkt vildsvin. Namnsdag den 24 okt.
Fabian – har sitt ursprung i det romerska släktnamnet Fabius som betyder ”bäraren tillhör Fabius hus”. Namnsdag den 20 jan.
Felix – kommer från latinet och betyder den lycklige. Namnsdag den 14 jan.
Ferdinand – kommer från forntyskan och betyder den modige som skyddar. Namnsdag den 3 apr.
Filip – kommer från grekiskan och betyder hästvän. Namnsdag den 2 maj.
Fingal – är ett keltiskt namn som betyder en ljus främling, troligen en viking. Namnsdag den 16 okt.
Finn – kan härledas till fornsvenskans ord för same eller finne. Namnsdag den 16 okt.
Folke – är ett fornnordiskt namn som tros betyda folkledare eller hövding. Namnsdag den 14 jul.
Frank – är den engelska förkortningen av det latinska Franciskus, den som kommer från det frankiska riket. Namnsdag den 4 okt.
Frans – är en germansk variant på det latinska namnet Franciskus, den som kommer från det frankiska riket. Namnsdag den 4 okt.
Fred – är sannolikt en förkortning av Fredrik, men kan också ha betytt just fred eller fridsam. Namnsdag den 18 jul.
Fredrik – ursprungligen Friedrich, är ett forntyskt namn som bildats av orden för fred och ledare eller härskare. Namnsdag den 18 jul.
Frej – är det gamla nordiska namnet för fruktbarhetens gud. Namnsdag den 30 maj.
Fridolf – kommer från forntyskan och har bildats av orden för fred och varg. Namnsdag den 12 jan.
Fritjof – kommer från fornnordiskan och kan tolkas som den som tjänar freden. Namnsdag den 30 maj.
Fritz – är en smekform av det tyska namnet Fredrik som betyder fredsfurste. Namnsdag den 18 feb.
Gabriel – kommer från hebreiskan och betyder den som kämpar för Gud. Namnsdag den 24 mar.
Georg – kommer från grekiskan och betyder bonde. Namnsdag den 23 apr.
Gerhard – är ett forntyskt namn som ungefär betyder det hårda spjutet. Namnsdag den 24 sep.
Germund – är ett nordiskt namn, bildat av ordet för spjut och skydd. Namnsdag den 19 jun.
Gert – är en smekform av Gerhard. Namnsdag den 24 sep.
Gideon – är ett hebreiskt namn och tros betyda svärd. Namnsdag den 9 maj.
Gilbert – är tyskt och bildat av orden ljus och löfte. Namnsdag den 16 mar.
Gillis – är en svensk variant av det latinska Gilius som betyder skydd eller beskyddare. Namnsdag den 12 apr.
Glenn – antas vara av keltiskt ursprung och betyda den som kommer från en dalgång. Namnsdag den 4 sep.
Gottfrid – är tyska och betyder Guds fred. Namnsdag den 15 dec.
Gotthard – är ett tyskt namn, sammansatt av orden för Gud och hård. Namnsdag den 5 maj.
Greger – kommer från det latinska helgon- och påvenamnet Gregorius, som betyder vaksam. Namnsdag den 13 mar.
Gudmar – kommer från fornsvenskan och är bildade av orden Gud (Ing) och berömd. Namnsdag den 3 jun.
Gudmund – är fornnordiskt och innebär att bäraren skyddas av gudarna. Namnsdag den 2 apr/16 nov.
Gunder – är den danska formen av Gunnar. Namnsdag den 9 jan.
Gunlög – är fornnordiskt och sammansatt av orden för vigd eller gift och gun och betyder vigd åt striden. Namnsdag den 30 dec.
Gunnar – kommer från fornnordiskans ord för krigare och strid. Namnsdag den 9 jan.
Gurli – är bildat av det persiska ordet för ros. Namnsdag den 28 aug.
Gustav – är bildat ur namnet Götstaf, som betyder götarnas stav eller stöd. Namnsdag den 6 jun.
Göran – är en svensk form av Georg. Namnsdag den 23 apr.
Gösta – är bildat ur namnet Götstaf, som betyder götarnas stav eller stöd. Namnsdag den 6 jun.
Göte – kommer från den tid då svenskar uppdelades i svear och götar. Göte lär framförallt ha varit en man från Västergötland. Namnsdag den 27 jan.
Hadar – är fornnordiskt och betyder krigare eller kämpe. Namnsdag den 10 okt.
Hagar – kommer från hebreiskan och betyder flykt. Namnsdag den 11 jan.
Halvar – är en form av Halvard. Namnsdag den 1 apr.
Halvard – tros ha bildats av de nordiska orden för berghäll och vakt, dvs den som vaktar berget. Namnsdag den 14 maj.
Hampus – är en smekform av Hans. Namnsdag den 29 aug.
Hannes – är en smekform av Johannes. Namnsdag den 27 dec.
Hans – är en förkortning av Johannes. Namnsdag den 29 aug.
Harald – är ett fornnordiskt namn som betyder ledare eller befälhavare. Namnsdag den 1 apr.
Harry – är en engelsk form av Henrik. Namnsdag den 5 sep.
Helfrid – är forntyskt och kan betyda den som ger hjältarna fred eller frid. Namnsdag den 14 okt.
Helge – är fornnordiskt och betyder helig eller helgad. Namnsdag den 30 sep.
Helmer – kommer från forntyskan och betyder den som bär hjälm. Namnsdag den 10 okt.
Hemming – är fornnordiskt och tros komma från det isländska ordet hamr, som betyder gestalt eller skepnad. Namnsdag den 8 apr.
Henning – kommer från forntyskan och kan enligt en tolkning betyda den som stiftar fred. Namnsdag den 22 maj.
Henrik – lär vara forntyskt och betyda hemmets härskare. Namnsdag den 19 jan.
Henry – är en engels form av Henrik. Namnsdag den 19 jan.
Herbert – är ett tyskt namn, sammansatt av orden för ljus och krigare. Namnsdag den 16 mar.
Herman – är ett tyskt namn och kan betyda krigare eller helt enkelt herreman, mäktig. Namnsdag den 12 jul.
Hilding – är bildat av det isländska ordet hildingr, hövding. Namnsdag den 21 feb.
Hilmer – kommer från isländskan och kan betyda antingen hjälmbärare eller vara bildat av hildingr, som betyder hövding. Namnsdag den 16 maj.
Hjalmar – kan härledas till ordet hjälm och till isländskans en hjälmprydd soldat. Namnsdag den 16 jan.
Holger – är ett fornnordiskt namn, sammansatt av orden för vän och spjut. Namnsdag den 30 mar.
Holmfrid – är fornnordiskt och betyder vacker ö, eftersom frid var lika med vacker. Namnsdag den 4 jun.
Hubert – kommer från forntyskans ord för strålande. Namnsdag den 3 nov.
Hugo – är ett forntyskt namn och kan vara en kortform av Hubert, som betyder att bäraren är strålande i anden. Namnsdag den 11 jan.
Håkan – är fornnordiskt och kommer troligen från Hakon, som betyder en man av hög ätt. Namnsdag den 14 jun.
Inge – är bildat av Ing, den fornnordiske guden. Namnsdag den 17 dec.
Ingemar – kommer från fornsvenskan och är bildade av orden Gud (Ing) och berömd. Namnsdag den 3 jun.
Ingemund – betyder den som skyddas av den fornnordiske guden Ing. Namnsdag den 7 apr.
Ingolf – har sitt ursprung i den fornnordiska guden Ing och är sammansatt av Ing och ordet för varg, olf. Namnsdag den 11 feb.
Ingvald – är bildat av det fornsvenska gudanamnet Ing, och kan översättas med den som Ing gjort stark och mäktig. Namnsdag den 25 okt.
Ingvar – är nordiskt och betyder Ings krigare. Namnsdag den 10 apr.
Isak – är ett hebreiskt namn och betyder ungefär den som skrattar. Namnsdag den 19 dec.
Isidor – är ett grekiskt namn som betyder en gåva från visdomsgudinnan Isis. Namnsdag den 7 mar.
Israel – är ett hebreiskt-bibliskt namn som betyder Gud kämpar. Namnsdag den 20 dec.
Ivan – är den ryska formen av Johannes, som betyder Gud är nådig. Namnsdag den 24 maj.
Ivar – lär vara fornnordiska för bågskytt, sammansatt av orden för idegran och krigare. Namnsdag den 31 jan.
Jack – är en engelsk variant av det hebreiska Jakob, som lär betyda den listige. Namnsdag den 3 maj.
Jakob – är ett bibliskt namn med omtvistad betydelse, men enligt en tolkning kan det betyda listig. Namnsdag den 25 jul.
James – är den engelska varianten av Jakob. Namnsdag den 25 jul.
Jan – är en förkortning av den gamla tyska formen för Johan, Jahan. Namnsdag den 24 jun.
Jarl – var under medeltiden kungens närmaste man och betyder en fri och upphöjd man. Namnsdag den 11 okt.
Jens – är en dansk förkortning för det hebreiska Johannes som betyder Herren är nådig. Namnsdag den 29 mar.
Jerker – är en dialektal form av Erik. Namnsdag den 18 maj.
Jerry – är en engels form av Jeremias, som betyder Herren grundar. Namnsdag den 19 jun.
Jesper – antas vara en förvrängning av det gamla babyloniska namnet som bars av en av de tre vise männen, Kasper. Namnsdag den 26 jul.
Joakim – är ett hebreiskt namn, möjligen med betydelsen Herren ska återupprätta. Namnsdag den 20 mar.
Joar – är fornsvenskt och tros betyda den som strider till häst. Namnsdag den 31 jan.
Joel – kommer från hebreiskan och är en hyllning till guden Jahve, det betyder ungefär Gud är god. Namnsdag den 13 jul.
Johan – kommer från Johannes. Namnsdag den 24 jun.
Johannes – är ett bibliskt namn som betyder Herren är nådig. Namnsdag den 27 dec.
John – är en engelsk form av Johannes. Namnsdag den 3 maj.
Jon – är en förkortning av Johannes. Namnsdag den 21 aug.
Jonas – är ett hebreiskt namn som betyder duva. Namnsdag den 29 mar.
Jonatan – är ett hebreiskt namn som troligen betyder den som Herren givit. Namnsdag den 9 maj.
Josef – är ett hebreiskt namn som har uttytts Herren sprider eller förökar. Namnsdag den 19 mar.
Julius – har latinskt ursprung och var ett romerskt släktnamn. Namnsdag den 12 apr.
Justus – härstammar från det latinska juste, som betyder rättvisa. Namnsdag den 2 sep.
Jörgen – är en variant av Georg. Namnsdag den 9 jul.
Kaj – är ursprungligen ett danskt namn med okänt ursprung. Möjligen kan det komma från det fornnordiska ordet för käck. Namnsdag den 7 jul
Karl – betydde ursprungligen en riktig karl, dvs en fri man. Namnsdag den 28 jan.
Karsten – är en tysk form av Kristian. Namnsdag den 10 jun.
Kasper – hette en av de tre vise männen. Namnet är babyloniskt och betyder skattmästare. Namnsdag den 6 jan.
Kennet – lär vara keltiska och betyder vacker. Namnsdag den 29 apr.
Kent – är en förkortning av Kennet. Namnsdag den 29 apr.
Kim – är en förkortning av Joakim. Namnsdag den 20 mar.
Kjell – är en form av det fornsvenska Kettil som ursprungligen betyder kittel eller hjälm. Namnsdag den 8 jul.
Klas – eller Claes, är en svensk form av Nikolaus, som betyder den som besegrar. Namnsdag den 7 jul.
Klemens – är ett latinskt namn för mild och var förr ett vanligt samiskt förnamns. Namnsdag den 23 nov.
Knut – är fornnordiskt och kan betyda den käcke eller den frimodige. Namnsdag den 13 jan.
Konrad – är ett forntyskt namn som betyder djärv och rådig. Namnsdag den 12 nov.
Konstantin – är ett latinskt namn som bildats av ordet constans, ståndaktig. Namnsdag den 21 maj.
Krister – – är bildat av den latinska benämningen på en kristen. Namnsdag den 13 nov.
Kristian – är bildat av den latinska benämningen på en kristen. Namnsdag den 13 nov.
Kristofer – är grekiskt och lär betyda den som bär Kristus. Namnsdag den 15 mar.
Kurt – är en kortform av Konrad. Namnsdag den 12 nov.
Kåre – är fornnordiskt och betyder just kåre, men tros i det här fallet betyda den som har krulligt hår. Namnsdag den 25 sep.
Lage – är ett danskt namn som syftar på lag i betydelsen sällskap eller följe. Namnsdag den 27 feb.
Lars – är en svensk form av det latinska namnet Laurentius, den som krönts med lagerkrans. Namnsdag den 10 aug.
Leif – är fornnordiskt och betyder en ensam arvinge. Namnsdag den 30 jun.
Lennart – är en försvenskning av det tyska Leonard. Namnsdag den 28 sep.
Leo – är latin och betyder lejon. Namnsdag den 28 jun.
Leonard – är bildat av de tyska orden för lejon och hård. Namnsdag den 28 sep.
Leopold – kommer från tyskan och betyder ungefär det djärva lejonet. Namnsdag den 15 nov.
Linus – kommer från latinet, men namnets betydelse är omtvistat. Namnsdag den 26 nov.
Lorentz – är en tysk form av det latinska Laurentius, den som krönts med lagerkrans. Namnsdag den 10 aug.
Louis – är den franska formen av Ludvig. Namnsdag den 2 okt.
Love – är en variant av Ludvig. Namnsdag den 26 nov.
Ludvig – kommer från tyskan och betyder den beryktade kämpen. Namnsdag den 2 okt.
Lukas – är ett bibliskt namn som tros betyda en man från Lucania i södra Italien. Namnsdag den 18 okt.
Magnus – kommer från latinets magnum som betyder stor. Namnsdag den 19 aug.
Malkolm – kommer från skotskan och lär betyda tjänare. Namnsdag den 28 mar.
Malte – kommer från danskan, men betydelsen är okänd. Namnsdag den 28 nov.
Manfred – är ett forntyskt namn som inte oväntat betyder den som stiftar fred mellan människor. Namnsdag den 14 okt.
Manne – är en förkortning av Emanuel. Namndsdag den 26 mar.
Mark – är en engelsk form av Markus. Namnsdag den 25 apr.
Markus – är ett namn från romartiden och betyder att bäraren tillhör krigsguden Mars söner. Namnsdag den 25 apr.
Martin – kommer ur latinets Martinus och anses betyda att bäraren tillhör krigsguden Mars. Namnsdag den 10 nov.
Mats – är en medeltida svensk variant av Mattias. Namnsdag den 24 feb.
Matteus – är ett bibliskt namn som betyder Guds gåva. Namnsdag den 21 sep.
Mattias – kommer ursprungligen från hebreiskans Mattijah, Guds gåva. Namnsdag den 24 feb.
Maurits – eller Mauritz kommer av det latinska namnet Mauritius, som betyder en man från nuvarande Mauretanien och alltså har mörk hudfärg. Namnsdag den 22 sep.
Max – är en kortform av det tyska Maximilian, som betyder den störste. Namnsdag den 1 feb.
Melker – är en form av Melkior, troligen ett babyloniskt namn som betyder ljusets konung. Namnsdag den 5 jul.
Mikael – eller Michael är ett hebreiskt, bibliskt namn, som kan uttydas till den som liknar Gud. Namnsdag den 29 sep.
Morgan – antas vara ett keltiskt namn som betyder en sjö med ljust vatten. Namnsdag den 22 sep.
Moses – är ett bibliskt namn som betyder son. Namnsdag den 4 sep.
Måns – är en svensk folklig smekform av Magnus. Namnsdag den 19 aug.
Mårten – är en biform av Martin. Namnsdag den 11 nov.
Napoleon – är ett italienskt namn som betyder en man från Neapel. Namnsdag den 17 nov.
Natanael – är ett bibliskt namn som betyder en gåva från Gud. Namnsdag den 22 dec.
Niklas – är en kort- eller smekform av Nikolaus. Namnsdag den 6 dec.
Nikodemus – är ett grekiskt namn med ungefärlig betydelse den som segrar för folket. Namnsdag den 1 jun.
Nikolaus – kommer från grekiskan och betyder människan som segrar. Namnsdag den 6 dec.
Nils – är en svensk variant av Nikolaus, som kommer från grekiskan och ungefär betyder folket som segrar. Namnsdag den 8 okt.
Nore – är egentligen en personifiering av Norge. Namnsdag den 17 maj.
Odd – är ett fornnordiskt namn som kommer från ordet udd, spets. Namnsdag den 14 jul.
Ola – är en kortform av Olof. Namnsdag den 19 apr.
Olaus – bildades när lärda män ville skriva namnet Olof på latin. Olof betyder son eller arvinge. Namnsdag den 19 apr.
Oliver – är ett latinskt namn som bildats efter olivträdet. Namnsdag den 15 apr.
Olle – är en smekform för Olof. Namnsdag den 29 jul
Olof – är ett fornnordiskt namn som tros betyda arvinge eller ättling. Namnsdag den 29 jul.
Orvar – är fornnordiskt och lär betyda pil. Namnsdag den 18 sep.
Oskar – är ett keltiskt namn som lär betyda Guds spjut. Namnsdag den 1 dec.
Ossian – är ett keltiskt namn, men namnets betydelse är omtvistad. Namnsdag den 1 dec.
Osvald – är forntyskt med innebörden den som blir stark av Gud. Namnsdag den 3 okt.
Otto – kommer från fornntyskan och lär betyda den rike. Namnsdag den 9 apr.
Ove – är den danska varianten av Åke. Namnsdag den 8 maj.
Patrik – är ett latinskt namn som betyder nobel eller ädel, alltså en man som tillhör adeln. Namnsdag den 16 apr.
Paul – är en kortform av det latinska namnet Paulus, som betyder den lille eller den ringe. Namnsdag den 25 jan.
Per – är en svensk form av Petrus. Namnsdag den 1 aug.
Peter – är en svensk form av Petrus. Namnsdag den 29 jun.
Petrus – kommer från latinet och betyder klippa. Namnsdag den 29 jun.
Pontus – kommer från grekiskans ord för hav. Namnsdag den 20 nov.
Pål – är en kortform av det latinska namnet Paulus, som betyder den lille eller den ringe. Namnsdag den 25 jan.
Rafael – kommer från hebreiskan och betyder Gud läker eller helar. Namnsdag den 24 mar.
Ragnar – kommer från fornnordiskan och betyder ungefär gudarnas krigare. Namnsdag den 1 okt.
Ragnvald – är fornnordiskt och bildat av ragn, som betyder gudar eller gudarnas makt, och vald, som betydde ledare eller härskare. Namnsdag den 24 maj.
Ralf – är en förkortning av Rafael. Namnsdag den 27 mar.
Rasmus – är ursprungligen grekiskt och betyder den älskvärde. Namnsdag den 20 feb.
Raymond – är tyskt och är sammansatt av ord som betyder råd och skydd. Namnsdag den 27 mar.
Reidar – är ett fornnordiskt namn och betyder den som värnar hemmet. Namnsdag den 30 mar.
Reine – är en förkortning av Reinhold. Namnsdag den 16 jul
Reinhold – kommer från tyskan, sammansatt av orden för gudamakter och ledare eller härskare. Namnsdag den 16 jul.
Rikard – kommer från Ruckard, som ursprungligen är sammansatt av de tyska orden för stark och mäktig. Namnsdag den 7 feb.
Robert – är ett forntyskt namn, sammansatt av orden för ära och ljus. Namnsdag den 7 jun.
Robin – är en engelsk smekform av Robert. Namnsdag den 7 jun.
Roine – har okänt ursprung, men nämns i en dikt av Topelius som namnet på en finsk sjö. Namnsdag den 9 aug.
Roland – kommer från forntyskan och betyder ungefär landet av ära. Namnsdag den 9 aug.
Rolf – är en förkortning av det tyska Rudolf. Namnsdag den 27 aug.
Ronald – är ett skotskt namn som betyder den som har kraft. Namnsdag den 6 jul.
Ronny – eller Ronnie, är en kortform av Ronald. Namnsdag den 6 jul
Roy – är bildat av franskans roi, kung. Namnsdag den 7 sep.
Ruben – är hebreiskt och kan uttydas som den väntande sonen. Namnsdag den 20 feb.
Rudolf – är tyskt och betyder en berömd varg. Namnsdag den 27 mar.
Runar – är fornnordiskt och bildat av ordet runa som betyder bokstav. Namnsdag den 24 nov.
Rune – kommer från fornnordiskan och är bildade av ordet lruna, som betyder bokstav. Rune kan också vara en förkortning av Runulf, sammansatt av runa och ulv. Namnsdag den 1 jun.
Rutger – kommer från forntyskan och förekommer i flera varianter, det engelska Roger och gamla nordiska Rodger. Namnet antas vara bildat av ord som betyder ära och spjut, kanske en ärofull krigare. Namnsdag den 2 jun.
Sakarias – även Zakarias eller Zacharias, är ett bibliskt namn som betyder Gud minns. Namnsdag den 6 sep.
Salomon – är ett hebreiskt namn som bildats av ordet för frid. Namnsdag den 8 jun.
Sam – är en förkortning av Samuel. Namnsdag den 1 sep.
Samuel – är ett bibliskt namn som betyder Gud hör dig. Namnsdag den 1 sep.
Sebastian – kommer från grekiskans ord för den som är vördad. Namnsdag den 20 jan.
Set – är ett hebreiskt namn som betydre telning eller favorit. Namnsdag den 30 dec.
Seved – har utvecklats ur namnet Sigvid, sammansatt av orden för seger och träd eller vidja. Namnsdag den 22 okt.
Severin – är ett latinskt namn som betyder seriös eller allvarlig. Namnsdag den 23 okt.
Sigfrid – är tyskt och bildat av orden för seger och fred. Namnsdag den 15 feb.
Sigmund – är en försvenskning av det tyska namnet Sigismund som tros betyda segerns beskyddare. Namnsdag den 6 maj.
Sigurd – kommer från fornnordiskan och betyder ungefär segerns väktare. Namnsdag den 10 jan.
Sigvard – är bildat av tyskans ord för seger och väktare. Namnsdag den 25 feb.
Simon – är ett bibliskt namn som lär betyda den som lyssnar. Namnsdag den 28 okt.
Sivert – är bildat av tyskans ord för seger och väktare. Namnsdag den 25 feb.
Sixten – är ett gammalt nordiskt namn som lär betyda en minnessten för seger. Namnsdag den 6 aug.
Staffan – är en svensk form av Stefan. Namnsdag den 26 dec.
Stefan – är ett gammalt grekiskt namn som betyder segrare eller segerkrönt. Namnsdag den 26 dec.
Stellan – är den maskulina formen av det latinska Stella, som betyder stjärna. Namnsdag den 15 aug.
Sten – är fornsvenskt och bildat av just ordet sten. Namnsdag den 14 dec.
Stig – är fornsvenskt och bildat av just ordet stig och betyder den som vandrar på stigen. Namnsdag den 14 dec.
Sture – är fornnordiskt, ett tilltalsnamn för den som var tvär och egensinnig. Namnsdag den 13 sep.
Styrbjörn – är fornnordiskt och betyder den egensinnige björnen. Namnsdag den 13 sep.
Sune – är fornnordiskt och betyder helt enkelt son. Namnsdag den 29 nov.
Svante – är en försvenskning av det slaviska namnet Svantepolk, som betyder helig. Namnsdag den 10 jun.
Sven – kommer från fornnordiskan och betyder en ung gosse. Namnsdag den 5 dec.
Sverker – är ett fornsvenskt namn som enligt en version kommer från Svartger som betyder det svarta spjutet. Namnsdag den 4 nov.
Sylvester – kommer från latinet och betyder timmerman eller den som lever i skogen. Namnsdag den 31 dec.
Sölve – är fornnordiskt och har tolkats som silverfärgad eller blek, men betydelsen är omtvistad. Namnsdag den 6 aug.
Sören – är en nordisk form av namnet Severin. Namnsdag den 23 okt.
Tage – kommer från danskan och betyder den som tager över , dvs arvinge. Namnsdag den 3 aug.
Ted – är en kortform av Teodor. Namnsdag den 9 nov.
Teodor – kommer från grekiskan och betyder Guds gåva. Nmansdag den 9 nov.
Teofil – är ett grekiskt namn som betyder den som är vän med Gud. Namnsdag den 13 okt.
Tiburtius – är ett romerskt namn som betyder en man från Tibur i södra Italien. Namnsdag den 14 apr.
Tim – är en engelsk förkortning av det latinska namnet Timoteus, som i england blev Timothy. Namnsdag den 14 apr.
Tjelvar – är ett nordiskt namn som betdyer betvingare. Namnsdag den 8 jul.
Tobias – är ursprungligen ett hebreiskt namn som betyder Gud är god. Namnsdag den 2 nov.
Tom – är en förkortning av Tomas. Namnsdag den 21 dec.
Tomas – är ett namn från arameiskan och betyder broder eller tvilling. Namnsdag den 21 dec.
Tony – är en förkotning av engelskans Anthony som är en böjform av Antonius som betyder den ovärdelige. Namnsdag den 17 jan.
Tor – den fornnordiska åskguden. Namnsdag den 5 mar.
Torbjörn – är bildat av den fornnordiska åskguden Tor och björn, alltså Tors björn. Namnsdag den 9 mar.
Torborg – är ett gammalt nordiskt namn, sammansatt av guden Tor och borg, som betyder skydd. Namnsdag den 17 jun.
Tord – är bildat av namnet för den fornnordiske åskguden och anses betyda den som vaktar åt Tor. Namnsdag den 10 sep.
Tore – är bildat av namnet på den fornnordiske åskguden Tor. Namnsdag den 19 okt.
Torgny – är bildat av det fornnordiska gudanamnet Tor och betyder Tors gny som syftar på åskan. Namnsdag den 26 feb.
Torkel – är bildat av det fornnordiska gudanamnet Tor och betyder Tors hjälm. Namnsdag den 26 nov.
Torleif – antas betyda Tors arvinge. Namnsdag den 19 okt.
Torsten – är fornnordiskt och var naturligtvis guden Tors sten. Namnsdag den 23 feb.
Torvald – är ett gammalt nordiskt namn, sammansatt av guden Tor och och vald, som betyder herre eller härskare. Namnsdag den 17 jun.
Tryggve – har bildats av ordet för trygg eller trogen. Namnsdag den 25 sep.
Ture – är en stavningsvariant av Tor. Namnsdag den 28 apr.
Tyko – är ett grekiskt namn och betyder den lycklige. Namnsdag den 29 apr.
Ulf – kommer av det fornnordiska ulv som betyder varg. Namnsdag den 11 apr.
Ulrik – anses vara ett gammalt tyskt namn som betyder godsägare, men kan också vara besläktat med det fornnordiska Alrik. Namnsdag den 5 aug.
Uno – kommer från latinets unus som betyder en, alltså den ende. Namnsdag den 4 nov.
Urban – har sitt ursprung i latinets urbanus som betyder stad, alltså den som kommer från staden. Namnsdag den 25 maj.
Valdemar – har omformats från det ryska Vladimir, som lär betyda den som härskar med vapenmakt. Namnsdag den 18 apr.
Valentin – kommer från latinets valens, som betyder frisk eller stark. Namnsdag den 14 feb.
Valfrid – lär komma från tyskan och helt enkelt betyda frid eller skydd på den plats där man höll val. Namnsdag den 12 okt.
Valter – kommer från tyskans Waltheri, som betyder en mäktig krigare. Namnsdag den 29 jan.
Veine – eller den finska formen Väinö, kan vara en form av Väinämöinen, hjälten i det finska eposet Kalevala. Namnsdag den 22 jan.
Verner – är tyskt och tros betyda värnare eller beskyddare. Namnsdag den 17 aug.
Vidar – är ett gudanamn ur den nordiska mytologin, son till Oden. Namnsdag den 31 aug.
Viking – är ett nordiskt namn som betyder just viking. Namnsdag den 22 mar.
Viktor – kommer från latinet och betyder segrare. Namnsdag den 22 mar.
Vilgot – är ett fornsvenskt namn och tros helt enkelt vara den som vill gott. Namnsdag den 22 mar.
Vilhelm – är ett tyskt namn som är sammansatt för orden för vilja och hjälm. Namnsdag den 6 apr.
Vincent – härrör från latinet och betyder ungefär den som segrar. Namnsdag den 22 jan.
Volmar – har omformats från det ryska Vladimir, som lär betyda den som härskar med vapenmakt. Namnsdag den 18 apr.
William – är en engelsk form av det tyska Vilhelm. Namnsdag den 14 aug.
Willy – är en kortform för Vilhelm. Namnsdag den 6 apr.
Yngve – har sitt ursprung i den fornnordiska guden Ing och lär betyda guden Ings vän. Namnsdag den 11 feb.
Åke – är ett gammalt nordiskt namn med oviss betydelse. En tolkning kan helt enkelt vara bonde, den som brukar åkern. Namnsdag den 8 maj.
Åslög – är fornnordiskt och sammansatt av orden för vigd eller gift och as och betyder vigd åt gudarna. Namnsdag den 30 dec.
Örjan – är en variant av Georg. Namnsdag den 9 jul.
Östen – är ett gammalt nordiskt namn bildat av ordet sten, och ö:et lär betyda att det är en lyckobringande sten. Namnsdag den 26 aug.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *