«

»

Gamla svenska pojknamn

Abraham
Adolf
Agaton
Albert
Albin
Alexander
Alf
Alfred
Algot
Anton
Arvid
August
Axel
Bengt
Benjamin
Bernhard
Bertil
Birger
Björn
Boris
Bror
Bruno
Börje
Carl
Carl Gustav
Casper
Charles
Christoffer
Claes
Conrad
Daniel
Didrik
Edmund
Edvard
Einar
Elliot
Emanuel
Eric
Erik
Erland
Erling
Ernst
Evald
Evert
Fabian
Ferdinand
Folke
Frans
Fritiof
Fritz
Gabriel
Georg
Gideon
Gottfrid
Gunnar
Gustaf
Gustav
Gösta
Hans
Harald
Helge
Henning
Henry
Herbert
Herman
Hilmer
Hjalmar
Hugo
Isac
Isak
Isidor
Israel
Isaac
Ivar
Jacob
Jakob
Jan
Joachim
Joel
Johan
Johannes
John
Josef
Julius
Karl
Klas
Knut
Konrad
Kurt
Lennart
Leonard
Liam
Ludvig
Magnus
Malte
Martin
Mattias
Matts
Mauritz
Melcher
Melvin
Mårten
Nils
Olof
Oscar
Oskar
Ossian
Otto
Ove
Owe
Paul
Pehr
Per
Petrus
Petter
Philip
Pierot
Punkt
Ragnar
Reinhold
Rickard
Roar
Robert
Roland
Ruben
Rudolf
Rune
Samuel
Sigfrid
Sigge
Sigismund
Sigurd
Sigvard
Sivert
Sixten
Sten
Sture
Svante
Sven
Tage
Theo
Theodor
Thor
Thord
Thure
Tobias
Tore
Torsten
Ture
Ulrik
Uno
Valdemar
Valentin
Valter
Verner
Viggo
Viktor
Vilgot
Vilhelm
Vitalis
Wilhelm
Yngve
Östen
Åke

http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *